top of page

Our Services

Online Academy: Bookings

ஆன்லைன் வகுப்பு மேலோட்டம்

தனியார் ஆன்லைன் பாடங்களுக்கு

அனைத்து தனிப்பட்ட பாடங்களும் இசையைப் பற்றிய முழுமையான புரிதலுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. எங்கள் தனிப்பட்ட வகுப்புகள் இதில் அடங்கும்
1. முறையான கிளாசிக்கல் கிட்டார் பயிற்சி.
2. இசைக் கோட்பாடு.
3. மேற்கத்திய இசையின் வரலாறு.
4. சர்வதேச தேர்வு வாரியங்களின் சான்றிதழ். 
ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் இசையை ஒரு தொழிலாக உருவாக்கும் வாய்ப்பை வழங்குவதே எங்கள் குறிக்கோள்.

bottom of page